Hur lyssnar du med kroppen?

Vika riktningar kan en färdas åt?

Vilka rörelser är glömda eller gömda?

 

 

exempel på tidigare kurser:

 

Rörelse-Improvisationskurs!

där du får tid till att genom guidning utforska rörelse och dans på ett inkännande vis.

 

Om kursen:

Vi kommer i den här kursen kort fundera kring och undersöka bilder från västerländsk anatomi med syfte att omforma informationen på ett upplevelsebaserat sätt genom rörelse- och dans- improvisation. Ofta skapar denna typ av upplevelsebaserad anatomi större kroppskännedom och möjligheter till att hitta nya vägar in i rörelse och dans. Vidare kommer vi leka med gruppimprovisationer och olika strukturer som vi förhåller oss till där vi kan använda oss av denna information eller hamna i helt andra intressen.

 

 

 

 

 

OneWeb 2012 © Copyright