Kroppskartor

 

Jag har aktivt jobbat med kroppskartor sedan 2004 då jag var elev till Gill Clarke (danskonstnär som bodde och arbetade i London och bl.a initierade Independent Dance) på Trinity Laban Conservatoir of music and dance. Hon introducerade upplevelsebaserad anatomi och vi dansade med inkännande förståelse om skelett och leder. Detta ändrade helt min ingång till och intresse för dans.

 

En kroppskarta, som jag definierar det, kan vara det sätt du redan nu förstår din kropp på. En kroppskarta kanske finns i dig redan nu och kan innefatta det du redan lärt dig om din kropp från olika tider i livet, olika biologilektions-bilder eller genom yogafilosofi eller av olika fitness instruktörer. Vanemönster. En kroppskarta kan vara en uppfattning, en känsla. Hur ser du på din kropp? Vilka delar är viktiga? Är något mer värdefullt än något annat? Finns det andra sätt du kan dela upp kroppen på som ger dig nya sätt att förstå och vara på? Nya sätt att röra dig? Nya sätt att leva?

 

En kroppskarta kan vara en fysisk bild av en kropp ritad eller fotograferad av någon eller några människor, såsom en sida i en anatomibok. Det kan vara en kartläggning över punkter som nås via huden och som relaterar till olika inre organ och hälsotillstånd. Det kan också vara spontan-målade föreställningar, tankar och idéer kring hur kroppen ser ut/känns.

 

Jag har länge intresserat mig för olika sätt att kartlägga kroppar och ifrågasätta den inneboende makten som det innefattar att just kartlägga. Medveten om att jag bara kan se historien från de glasögon nutidens omgivningar format mig att bära, undersöker jag praktiker av kartläggande genom historien. Västerländsk anatomi har representerats på många olika vis. I sin bok "Kroppens Tunna Skal" skriver Karin Johannisson att "samma vilja att expandera och spränga gränser som styrde de stora geografiska upptäcktsresorna (1490‐talet) ‐resan utåt‐ motsvarades på det inre av anatomierna, resan inåt, in i den egna kroppen." Kartlägga. Förstå. Hur har dessa olika anatomiska ritningar och uppdelningar genom tiderna påverkat människans sätt att uppleva sig själv och sin omvärld?

Hur uppkom vidare punkterna inom kinesisk medicin? Gjorde det skillnad i praktiken att Wang Weiyi (kring år 1000) skapade bronsstatyer som kartlade akupunkturpunkterna och i efterhand blev till grund för många 2‐dimensionella ritningar? Var punkterna innan dess mer föränderliga från person till person? Hittades de gradvis genom samtal om upplevelser?

 

Jag är inte intresserad av att hitta den bästa kroppskartan att utgå ifrån då jag rör mig. Jag är intresserad av vad det gör med en person att fokusera på diverse skikt eller uppdelningar av sin kropp. Vad gör det med en människa att testa nya sätt att dela upp sig själv? Ofta finns sätt att dela in sin kropp naturligt inbakade i ett beteende, i ett liv. Ofta är det kopplat till kontexter vi lever i och arbetar genom. Jag tror att det finns potential i att byta perspektiv ibland och testa ett nytt sätt att vara ifrån.

 

Bilden/kartan och upplevelsen oskiljbara. Symboler blir upplevelser och upplevelser blir symboler. Genom rörelse undersöker jag och samarbetspartners redan utformade kartor av kroppen; samt använder oss av fantasi och känsla för mystik för att förverkliga nya kartor att skapa rörelse ur. Föränderliga uppdelningar.

 

 

OneWeb 2012 © Copyright